Algemene voorwaarden.

1. BEVESTIGING EN ACCEPTATIE

- Deelname aan het Kassabonterug komt tot stand door het online opgeven van het e-mailadres, bonnummer en bedrag. Voor deelname aan Kassabonterug zijn deze algemene voorwaarden en condities van toepassing.
- Deelnemers van Kassabonterug kunnen tegoed- of waardebonnen verdienen door het registreren van kassabongegevens van aankopen in ťťn van de winkels vermeld op deze website. De aankopen betreffen uitsluitend transacties die door de betreffende deelnemers zelf zijn uitgevoerd en betaald.
- Kassabonterug behoudt zich het recht voor om aan de deelnemers e-mails te sturen. Deze e-mails kunnen gaan over het informeren over prijzen, bevestigingen van e-mailberichten, transacties, informatie of mededelingen over administratieve zaken of een andere vorm van communicatie vanaf de website of winkel naar de deelnemer.
- Kassabonterug behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en condities te wijzigen.

2. PRIVACY STATEMENT

- Kassabonterug garandeert de privacy van deelnemers en zal het e-mailadres in combinatie met eventueel andere informatie die deelnemers bij registratie hebben verstrekt niet aan derden ter beschikking stellen. De informatie zal uitsluitend via deze website naar desbetreffende vestiging kunnen worden verstrekt om gegevens uit te wisselen en/of prijzen te verifiŽren.

3. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

- Deelnemers garanderen de juistheid en volledigheid van de door hen bij registratie en gedurende hun deelname verschafte informatie en gegevens.
- Alleen personen van 12 jaar of ouder mogen deelnemen aan de Kassabonterug formule.
- De deelnemer realiseert zich dat de actie en content niet gegarandeerd 'foutvrij' zijn. De deelnemer realiseert zich dat het spel en content niet gegarandeerd beschikbaar zijn.
- Kassabonterug is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn of het niet correct functioneren van de actie en content.
- Kassabonterug behoudt zich te allen tijde het recht voor om de waarde van de verdiende bonnen, het minimaal en maximaal in te wisselen aantal bonnen, de content, en de procedures zonder melding vooraf te wijzigen.
- Kassabonterug behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers te diskwalificeren en van toekomstige deelname uit te sluiten. Dit kan gaan door het blokkeren van het e-mailadres.
- De deelnemer heeft niet op onrechtmatige wijze toegang verkregen tot de systemen of de administratie van Kassabonterug.
- Indien Kassabonterug fraude of andere onrechtmatigheden vermoedt, heeft zij het recht om deelnemers uit te sluiten. Bij fraude zal aangifte worden gedaan bij de politie.
- Elke poging van een deelnemer om de Kassabonterug formule of website te manipuleren, door het verschaffen van onjuiste informatie, door het registreren van kassabonnen die niet betrekking hebben op eigen aankopen, of anderszins, kunnen resulteren tot onmiddellijke beŽindiging van zijn of haar deelname.
- De kortingsbonnen zijn alleen te gebruiken in Kassabonterug winkels voor producten. De kortingsbonnen zijn niet toepasbaar voor diensten of contanten.
- De verdiende kortingsbonnen zijn niet overdraagbaar.
- Deelnemers zullen ervoor zorgdragen dat de door hen opgegeven persoonlijke informatie altijd juist, volledig en actueel is. Indien een deelnemer in gebreke blijft zijn persoonlijke gegevens juist, volledig en actueel in te vullen, is Kassabonterug gerechtigd deelname van het Kassabonterugformule te beŽindigen.
- De kortingsbonnen worden bij inlevering middels een tegoedbon op uw aankopen verrekend. Deze korting kan slechts eenmalig worden toegekend en is niet cumuleerbaar.
Bonnen kunnen uitsluitend is het filiaal worden ingewisseld waar de aankoop heeft plaatsgevonden.

4. AANSPRAKELIJKHEID

- Deelname aan het Kassabonterugformule is voor eigen risico van de deelnemer.
- Kassabonterug garandeert niet dat de formule of website ononderbroken en van onbeperkte duur is , eveneens vrij is van gebreken of fouten.

5. DIENSTEN VAN DERDEN

- Kassabonterug maakt gebruik van derde partijen om de afhandeling te verwerken.
- Kassabonterug garandeert dat zij derden aan wie gegevens van deelnemers worden verstrekt, volledig zal binden aan de privacy voorwaarden als aangegeven onder privacy beleid.

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

- Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooi- en andere rechten, met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van de Kassabonterug internetsite (waaronder foto's, afbeeldingen, tekst, geluid en ander materiaal of afbeeldingen, en boodschappen, van Kassabonterug), alsmede met betrekking tot daarbij gebruikte software berusten bij Kassabonterug.

7. BERICHTGEVING

- Alle mededelingen betreffende Kassabonterug geschieden per email, of op de Kassabonterug.nl website.
Voor vragen / aanmeldingen verwijzen wij u naar het contactformulier

8. SLOTBEPALINGEN

- Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst tussen Kassabonterug en de deelnemer van Kassabonterug ongeldig en/of onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige/onafdwingbare bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepalingen gestalte wordt gegeven.